Opstookprotocol

Dit opstookprotocol dient minimaal 1 maal uitgevoerd te worden alvorens de kunststofvloer wordt aangebracht. Wij adviseren echter om het 2 maal uit te voeren.

 • Indien in de dekvloer leidingen of buizen worden aangebracht, moet de dikte van de dekvloer boven deze leidingen of buizen ten minste 20 mm bedragen. Bij cementdekvloeren met een toplaag moet de totale dekking
  boven de leidingen ten minste 28 mm zijn.
 • Het aanbrengen van horizontale leidingen met procestemperaturen van meer dan 40ºC (zoals warmwater– en/of
  CV-leidingen) in de cementdekvloer moet worden voorkomen.
  Wanneer het niet te vermijden is dat leidingen met procestemperaturen van meer dan 40ºC horizontaal in de
  cementdekvloer worden opgenomen, moeten deze ‘warme’ leidingen door ruim bemeten of thermisch isolerende mantelbuizen worden geleid.
 • De dekvloer moet voor aanvang van de legwerkzaamheden opgewarmd worden. Een zandcementdekvloer moet
  minstens 28 dagen oud zijn. Een anhydrietvloer moet minimaal 14 dagen oud zijn.
 • Per dag de verwarming met 5ºC verhogen en dit aanhouden tot de maximale temperatuur is bereikt.
 • De maximale temperatuur minstens 1 dag per cm vloerdikte aanhouden.
  Voorbeeld: bij een dekvloer van 5 cm dik, minimaal 5 dagen de maximale temperatuur aanhouden.
 • Daarna de temperatuur afbouwen in stappen van 5ºC.
 • Totale procedure minimaal 14 dagen laten duren.
 • Ventileer de betreffende ruimte gedurende deze tijd goed, maar vermijd tocht over de vloer.
 • Meet na het opwarmen van de dekvloer het vochtgehalte van de vloer. Pas op met het beschadigen van leidingen in de vloer.
 • Maximale vochtpercentage bij vloerverwarming CM gemeten.
 • Temperatuur van de top van de dekvloer mag na het aanbrengen van de kunstharsvloer maximaal 28ºC bedragen.
 • Maximale restvochtpercentage.

KUNSTHARSVLOER              ANHYDRIET                         Z-CEMENT
ZVW* MVW**                       ZVW* MVW**
EP grindvloer                          < 0,5 % < 0,3 %                   < 4,0 % < 4,0 %
EP mortelvloer                       < 0,5 % < 0,3 %                    < 4,0 % < 4,0 %
EP gietvloer                           < 0,5 % < 0,3 %                    < 4,0 % < 4,0 %
EP coatingvloer                     < 0,5 % < 0,3 %                    < 4,0 % < 4,0 %
PU gietvloer                          < 0,5 % < 0,3 %                    < 4,0 % < 4,0 %
* ZVW zonder vloerverwarming
** MVW met vloerverwarming